Ergebnisse 2023

   

                                                                                                


2023
Zum Swiss - Cup 2023 zählen folgende 5 Turniere:
16. April
30. April
04. Juni
02. Juli
16. Juli
1. Swiss - Cup
2. Swiss - Cup
3. Swiss - Cup
4. Swiss - Cup
5. Swiss - Cup
Schliern b. Köniz  BE
Bad Zurzach  AG
Huttwil  BE
Buchs  SG
Eschenz  TGSwiss - Cup 2023
Rangliste  

.

image-placeholder.png
.
.

     16. April  1. Swiss - Cup  Schliern b. Köniz


     1.
     2.
     3.


      Jugend: 
      1.
      2.
      3.
,,


-
image-placeholder.png
    
     30. April  2. Swiss - Cup Bad  Zurzach  AG

     1.
     2.
     3.

      Jugend: 
      1.
      2.
      3.

.
-
image-placeholder.png
    
     04. Juni  3. Swiss - Cup Huttwil  BE

     1. 
     2. 
     3. 

     Jugend:  
     1.
     2.
     3.
    

.
-
image-placeholder.png
    
       02. Juli  4. Swiss - Cup  Buchs  SG

      1. 
      2. 
      3. 

      Jugend:  
      1.
      2.
      3.

.
-
image-placeholder.png
    
     16. Juli  5. Swiss - Cup  Eschenz  TG


     1. 
     2. 
     3. 

     Jugend:  
     1.
     2.
     3.

.Schweizermeisterschaft 2023  in Saas Amagell

SM Rangliste 2023                  

-
image-11921372-SM_2022_17-9bf31.w640.jpg
 
   SM Einzelwertung 2023
    Saas - Almagell  19. August

    1. 
    2. 
    3. 
 -
image-1505836-89c63555f193b24cffff80057f000101.gif

   SM Teamwertung 2023
    Saas - Almagell  20. August

      1.  
      2.   
     3.  
 

.
Internationaler - C u p   2023

Internat. - Rangliste 2023  Zum Internationalen - Cup 2023 zählen folgende Turniere:
Bad Zurzach  AG
Hardt  D
Lulmbeghof  A
20./21. Mai
17./18. Juni
02./03. Sept.

image-placeholder.png
image-10173095-Neues_Bild_(21)-c51ce.png
  20./21. Juni  1. Internat. - Cup  in Bad Zurzach  AG

  1. 
  2. 
  3.
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

  Jugend :
  1.
  2.
  3.

  Teamwertung:
  1. 
  2. 
  3. 

-

image-placeholder.png
image-11847413-IT_2022_F-c20ad.w640.jpg
 
 17./18. Juni  2. Internat. - Cup  in Hardt  D

  1. 
  2. 
  3.
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

  Jugend :
  1.
  2.
  3.

  Teamwertung:
  1. 
  2. 
  3. 

.

image-placeholder.png
image-11909732-Reutlingen_2022_5-16790.w640.jpg
 
  02./03. September 3. Internat. - Cup  in Kulmberghof  A

  1. 
  2. 
  3.
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

  Jugend :
  1.
  2.
  3.

  Teamwertung:
  1. 
  2. 
  3. 


-24
24 h Marathon   2023
-
image-placeholder.png
image-placeholder.png
image-10173095-Neues_Bild_(21)-c51ce.png

  29./30. Juli  24 h  Marathon Freundschaftsturnier in Pernitz - Neusiedl  A

  1.
  2.
  3.
  8.